• Brev
    Registrant: P. AAGE MADSEN
    Leveår: f. ca. 1870
    Kort beskrivelse: dansk oversetter.
Fra slutten av 1890-årene bosatt i Paris, der han virket som oversetter mellom dansk og fransk (jf. brevene fra Madsen i Det Kongelige Bibliotek, København).
 
Omtalt iKommentar
A. Larsen 23/2 1900