• Brev
    Registrant: PEDER HJORT
    Leveår: 1793–1871
    Kort beskrivelse: dansk kritiker og pedagog.
Skarp polemiker og i politikken markert antiskandinavist, helstatsmann og motstander av de nasjonalliberale. Pensjonerte seg etter nedleggelsen av Sorø Akademi 1849 og utgav de følgende år sine samlede avhandlinger. Føyde 1867–69 til to bind: Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række År til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger af Modtageren, som for ettertiden har vært en verdifull kilde til dansk åndslivs historie på 1800-tallet, men som i samtiden vakte stor forargelse ved sin mangel på diskresjon (DBL; K&E 1, 317).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 24/2 1868