• Brev
    Registrant: PAUL HOHLFELD
    Leveår: 1840–1910
    Kort beskrivelse: tysk skolemann (Zimmermann & Zschalig 1913, 68).
Dr.phil. og overlærer ved realgymnasiet i Dresden. Medlem av Literarischer Verein (Wülfing, Bruns & Parr 1998, 282, 286).
 
Omtalt iKommentar
S.W. Hofgaard 5/6 1872