Du er her:
  • Brev
    Registrant: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
    Leveår: 1827–1911
    Kort beskrivelse: tysk handelsreisende.
Var fra Kassel i Hessen, men ellers er lite kjent om ham. Gjennom reiser ble han kjent med nordisk litteratur, og han var den første som prøvde å gjøre Ibsen kjent for et tysk publikum. Hans oversettelse av Brand var ferdig 1869, men kom ut først 1872 (Deutsches Literatur-Lexikon 1968; Anker 2, 48; K&E 1, 319). Skrev 1870 en biografi om Ibsen i Illustrierte Zeitung nr. 1394 (HFL 3, 26). Offentliggjorde 1877 en protest mot Alfred von Wolzogens oversettelse av Brand, som Siebold mente kopierte mange steder i hans egen og i J. Ruhkopfs oversettelser av stykket. Siebolds oversettelse utkom 1880 i annet opplag (HFL 3, 47).
 
Mottaker avKommentar
10/2 1869  
9/5 1869  
31/5 1869  
15/6 1869  
14/1 1870  
3/2 1870  
28/2 1870  
6/3 1872  
10/7 1872  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 14/3 1869  
M. Schneekloth 23/3 1869  
L. Dietrichson 28/5 1869  
H.E. Berner 18/2 1882