• Brev
    Registrant: [CARL] OSCAR WIJKANDER
    Leveår: 1826–99
    Kort beskrivelse: svensk forfatter og teatermann.
1848 frivillig i den dansk-tyske krig. Tok deretter kansellieksamen og var 1855–56 tolltjenestemann. 1863 litterær rådgiver ved Kongl. Dramatiska Theatern, og skrev de følgende år skuespillene Lucidor, som A. Strindberg 1869 ønsket å debutere som skuespiller i, Amarantherorden og 1870 En konung – et historisk skuespill med Gustav 3. som hovedperson, prisbelønnet av Svenska Akademien. Han tilhørte kongens mer perifere omgivelser, og Ibsen ble trolig kjent med ham i Stockholm 1869. 1876–78 hoffintendant. 1878–81 Kongl. Theatrarnes sekretær og ombudsmann. Fikk 1876 oppført Svart i rött, men lyktes ikke som forfatter av realistiske samtidsskuespill. Ansvarlig for over hundre oversettelser for scenen (SMK).
 
Mottaker avKommentar
15/1 1870  
 
Omtalt iKommentar
Kongl. Theatrarne 3/10 1879