Du er her:
  • Brev
    Registrant: OLE VIG
    Leveår: 1824–57
    Kort beskrivelse: norsk folkeopplysningsmann.
Fremstående grundtvigianer, folkeopplysningsmann og forkjemper for fornorskning av skriftspråket. Ble 1851 kjent med utgivelsen av Liv i Norge : Vinteraftenlæsning for den norske Ungdom. Redigerte 1852–57 tidsskriftet Folkevennen, utgitt av Selskabet for Folkeoplysningens fremme, samtidig som han underviste ved Nissens skole. Medlem av styret for Den norske dramatiske Skoles Theater (senere Kristiania Norske Theater) og deltok sammen med Bjørnson i teaterslaget 1856 (jf. Bjørnsons biografi). Deltok også i Sprogforeningen i Studentersamfundet, sammen med Knud Knudsen. Døde før jul 1857 av tuberkulose. Ibsen skrev i den anledning «Sang ved Ole Vigs Grav» (Folkevennen 1857, VI, 465) (HFL 3, 82; NBL).
 
Omtalt iKommentar
P. Botten-Hansen 28/4 1857