• Brev
    Registrant: OSWALD SCHMIDT
    Leveår: f. 1853
    Kort beskrivelse: tysk lege og litterat (Anker 2, 69; L. Dietrichson 1896–1917, b. 1, 357).
Bosatt i München, der han tilhørte den litterære kretsen Krokodil (Mahr red. 1987, 553). 1882–89 gift med Hermione von Preuschen.
 
Mottaker avKommentar
[før 6/4 1878]  
7/4 1886  
7/4 1887  
7/4 1889  
7/4 1891  
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 29/4 1877  
O. Wergeland 30/3 1884  
A. Schmidt 2/4 1892