• Brev
    Registrant: OSKAR SALICATH
    Leveår: 1844–90
    Kort beskrivelse: norsk grosserer.
Bror av F.T. Salicath. Var 1880 forretningsfører for Folketeatret i Kristiania og satte opp Et dukkehjem i flere norske byer i strid med C.W. Foghts oppførelsesrett (Jensson 1981). Utvandret 1886 til Chicago (Salicath 1892).
 
Mottaker avKommentar
[20/2 1880]  
 
Omtalt iKommentar
E. Stang 22/2 1880  
E. Stang 9/3 1880  
N. Lund 19/3 1880  
N. Lund 15/10 1880