• Brev
    Registrant: OLUF RYGH
    Leveår: 1833–99
    Kort beskrivelse: norsk historiker, arkeolog og navnegransker.
Avla examen artium 1850, samtidig med Ibsen. 1856 filologisk embetseksamen med innstilling. 1858 stipendiat i historie. 1859–63 vikarierte han for P.A. Munch som universitetslærer i historie. 1860 assistent ved universitetets samling av nordiske oldsaker, som han 1862 ble bestyrer for. Fra 1863 universitetslektor, 1866–75 professor i historie etter P.A. Munch. 1875 ble stillingen omgjort til det første professorat i arkeologi. Deltok i årene rundt 1860 i sammenkomstene til Det lærde Holland. Publiserte rundt 1860 oversettelser av islandske sagaer, bl.a. Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Fullførte senere oversettelsen av Norges Konge-Sagaer etter P.A. Munch (1869–71) og gav fra 1860-årene ut en rekke arkeologiske avhandlinger, bl.a. Den ældre Jernalder i Norge (1869) og Den yngre Jernalder i Norge (1877) (HFL; NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
L.L. Daae 4/2 1873