• Brev
    Registrant: OLAV [GEORG MARTINIUS] RUSTEN (fra 1890-årene: RUSTI)
    Leveår: 1850–1920
    Kort beskrivelse: norsk tegner og maler.
1867 elev ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania, vinteren 1867/68 ved J.F. Eckersbergs malerskole. 1869–71 elev ved kunstakademiet i København. 1870 på studiereise til Hallingdal, Numedal, Eggedal og Telemark, og det var tegninger herfra som først gjorde ham kjent. 1873–77 ved kunstakademiet i München under Otto Seitz og Wilhelm von Lindenschmit, deretter i München til 1881. Fra München-tiden stammer bl.a. Hvit slavehandel (1875) med orientalsk motiv, Hos skriveren (1876) med genremotiv og portrettet Generalinne Fredrikke Gram, f. Stabell (1877). Kone med katt (1876) ble sendt Christiania Kunstforening, men refusert på grunn av malermåten: bruken av brede, flekkete strøk (snart omtalt som «Rustens spedalske kone»). Refusjonen førte til strid om amatørers rett til å felle dom over profesjonelle. Den ble opptakten til den konflikt mellom kunstnerne og kunstforeningen som siden ledet til kunstnerstreik og opprettelsen av Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen (NBL; NBL 2. utg.; Lange & Ljøgodt red. 2002, 231–40).
 
Omtalt iKommentar
A. Sinding-Larsen 26/1 1876