• Brev
    Registrant: OLAF [RYE] POULSEN
    Leveår: 1849–1923
    Kort beskrivelse: dansk skuespiller.
Bror av Emil Poulsen. Debuterte 1867 på Det kongelige Theater, 1884 kongelig ansatt. Særlig kjent som Holberg-skuespiller og regnet som sin generasjons største danske skuespiller (DBL; Salmonsen). Spilte 1876 Bastian Monsen i De Unges Forbund, 1877 grosserer Rummel i Samfundets støtter, 1883 Morten Kiil i En folkefjende, 1885 gamle Ekdal i Vildanden, 1889 Ballested i Fruen fra Havet, 1896 skipsbygger Aune i Samfundets støtter og 1897 Vilhelm Foldal i John Gabriel Borkman (Rep.base).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 2/3 1885