• Brev
    Registrant: OLE PAUS IBSEN
    Leveår: 1836–1917
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann og fyrvokter, Henrik Ibsens bror.
Virket som skipskaptein, siden som kjøpmann i Skien og på Tjøme og endelig som fyrvokter. Gift første gang med enkefru Anne Knudsen f. Bøysen. Gift annen gang med Jenny Myhre (1836–1906) (Plesner 1917, 70–71, 83).
 
Omtalt iKommentar
J. Sverdrup 3/10 1887