• Brev
    Registrant: [ELIAS GOTTLIEB] OSCAR [EGEDE] NISSEN
    Leveår: 1843–1911
    Kort beskrivelse: norsk lege, sosialreformator, redaktør og politiker.
Deltok 1864 i den dansk-tyske krig og 1870–71 i den fransk-tyske krig som kirurg i Paris under beleiringen. 1873 medisinsk embetseksamen, deretter kvinnelege i Kristiania. Meget omstridt som talsmann for massasjebehandling av de kvinnelige bekkenorganer. 1874 gift med Erika Lie. 1879–87 formann for Det norske Totalavholdsselskap. 1879–83 redaktør av Det norske Totalavholdsselskaps organ Menneskevennen, fra 1883 redaktør av Santalmisjonens blad Santalen, 1884–90 av Sundhedsbladet. Ble mot slutten av 1880-årene fritenker og sosialist, engasjerte seg 1889 for de streikende fyrstikkarbeidersker og meldte seg samme år inn i Det norske Arbeiderparti. 1906–11 var han partiets formann (NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
29/3 1888