• Brev
    Registrant: OLAUS (OLE) ARVESEN
    Leveår: 1830–1917
    Kort beskrivelse: norsk journalist, skolemann og politiker.
1862 teologisk embetseksamen. Sammen med Herman Anker opprettet han 1864 Norges første folkehøyskole, Sagatun ved Hamar, etter dansk, grundtvigiansk mønster. 1866–72 redaktør av Hamar Stiftstidende. Grunnla 1872 Oplandenes Avis, som han eide og redigerte til 1906. 1891 ble folkehøyskolen nedlagt, men Arvesen ble boende på Hamar. 1892–94 stortingsmann (Venstre) (NBL 2. utg.). Har skrevet om møter med Ibsen i Oplevelser og erindringer : fra 1830-aarene og utover (1912).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 8/2 1893  
Si. Ibsen 30/5 1897