• Brev
    Registrant: NIELS GIERTSEN ROGSTAD
    Leveår: 1854–1908
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1893–1904 borgermester i Trondheim (St. Olav).
 
Omtalt iKommentar
Odelstinget 10/2 1897