• Brev
    Registrant: MAXIMOS FRA EFESOS
    Leveår: d. 372
    Kort beskrivelse: gresk mystiker.
Elev av Aidesios, som i den nyplatonske tradisjonen fra Iamblichus la hovedvekten på ritualenes betydning i gudsdyrkelsen, til forskjell fra kontemplasjon og filosofi, og deres evne til å bringe mennesket i kontakt med det guddommelige. Lærer for den senere keiser Julian. Ble 362 kalt til Konstantinopel av Julian, der han fikk stor innflytelse ved hoffet. 363 ledsaget han Julian på felttoget mot perserne. Fikk problemer under senere keisere; ble arrestert, 367 satt fri, gjenopptok undervisningen, 371 igjen arrestert under keiser Valens og 372 henrettet i Efesos. Hovedkilden til hans liv er Eunapios’ Vitae sophistarum (DNP).
 
Omtalt iKommentar
L.L. Daae 4/2 1873