Du er her:
  • Brev
    Registrant: MICHAEL WALLEM BRUN
    Leveår: 1819–91
    Kort beskrivelse: norskfødt teaterleder og forfatter i Danmark og Norge.
Reiste som ung til sjøs, men satset fra 1843 på en karriere ved teateret. Var en tid sekretær for Ole Bull. Overtok 1851 direktørstillingen ved Odense teater, der han av politiske grunner fikk støtte til å turnere i sørjyske byer som Flensborg. 1860–62 direktør ved Casino-teateret i København, der han hentet Wilhelm Wiehe tilbake fra Kristiania og 1861 introduserte Ibsen i Danmark med Gildet paa Solhoug. 1868–72 artistisk direktør for Christiania Theater, der han stod for førsteoppførelsen av De unges Forbund. Møtte helt fra begynnelsen motstand fra tilhengerne av sin forgjenger Bjørnson og pådro seg sterk uvilje da han januar 1870 satte opp sitt eget folkeskuespill Gjøngehøvdingen. Ledet 1873–76 Folketeatret i Købsenhavn og grunnla 1883 Dagmartheatret samme sted (Anker 1956a; DBL; K&E 1, 323; NBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 5/5 1870  
J.P. Andresen 12/5 1870  
M. Thoresen 4/6 1870  
J.P. Andresen 26/6 1870  
J.H. Thoresen 13/5 1871