• Brev
    Registrant: [NILS] MATHIAS RYE
    Leveår: 1824–1905
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1846 juridisk embetseksamen. 1865 amtmann i Søndre Bergenhus, 1877 i Bratsberg. 1880–1905 stiftamtmann i Kristiania. 1877–79 stortingsmann. Skattmester i St. Olavs Orden (St. Olav).
 
Mottaker avKommentar
14/11 1893