• Brev
    Registrant: MORTEN QUIST-HANSSEN
    Leveår: 1836–84
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann.
Grosserer i Kristiania (Kobro 1908–15, b. 1, 213; jf. F 1900).
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 25/3 1878