• Brev
    Registrant: PETTER [MARTIN EMIL NILSON] HALS
    Leveår: 1823–71
    Kort beskrivelse: norsk pianofabrikant.
Grunnla 1848 sammen med broren Karl Hals pianofabrikken Brødrene Hals i Kristiania (NBL 2. utg. 3, 500).
 
Omtalt iKommentar
K. Hals 30/10 1890