• Brev
    Registrant: MIKKEL MANDT
    Leveår: 1822–82
    Kort beskrivelse: norsk maler.
1842 elev hos J. Flintoe i Kristiania, våren 1843 hos Adolph Tidemand. Livnærte seg ved diverse oppdrag, bl.a. restaurering av altertavle i Kviteseid kirke (sommeren 1842). Sannsynligvis er det også på denne tiden (1842–43) han gav den undervisningen i Skien som Ibsen deltok i. 1844 ved kunstakademiet i København, der han sannsynligvis var noen år. Etter opphold i Norge 1847 vendte han tilbake til København og var deretter i Düsseldorf, der Tidemand var lærer. Reiste hjem for godt 1848 på grunn av den dansk-tyske krig. 1862 overtok han etter faren som lensmann i Mo og Lårdal i Telemark (NBL).
 
Omtalt iKommentar
J.B. Halvorsen 18/6 1889