• Brev
    Registrant: MARTIN KRISTIAN NORBY
    Leveår: 1847–1929
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1869 juridisk embetseksamen. Deretter hovedsakelig i kirkedepartementet, fra 1890 som ekspedisjonssekretær (ekspedisjonssjef) (St. Olav).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 30/5 1897