• Brev
    Registrant: MARTIN KIRKGAARD HOLFELDT
    Leveår: 1831–86
    Kort beskrivelse: norsk skolemann.
1851–64 ved Nissens skole i Kristiania. Tilhørte hollenderkretsen og var medlem av direksjonen for Kristiania Norske Theater. Bidro 1865 til pengeinnsamlingen for Ibsen, arrangert av Bjørnson, Dunker o.a. (Modalsli 2001, 97). 1864–83 overlærer ved Bergen Katedralskole, deretter overlærer ved Stavanger offentlige skole til sin død 31. mars 1886 (HFL). Besøkte Roma mars 1883.
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 25/10 1859  
Ukjent 27/10 1859  
Kristiania Norske Theater [2/3 1861]  
K. Gløersen [29. mars 1883]