• Brev
    Registrant: MARTIN [JOHANNES] HAMMERICH
    Leveår: 1811–81
    Kort beskrivelse: dansk skolemann og forfatter.
1842–67 bestyrer av Borgerdydsskolen på Christianshavn. Var ivrig skandinavist og arbeidet for å skape gjensidig kjennskap til folk og kultur. Gav 1864 ut Danmark og Norges Litteratur i kort Overblik og 1865 Danska och norska läsestycken : med upplysningar om språk och litteratur : til skolornas bruk utgifna (dansk utgave 1866), alle på Gyldendal i København (Bricka; DBL). Ibsen var ikke representert i noen av utgavene.
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 22/9 1869