• Brev
    Registrant: MARICHEN [CORNELIA MARTINE] f. Altenburg IBSEN
    Leveår: 1799–1869
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmannshustru, Henrik Ibsens mor.
Datter av kjøpmann Johan Andreas Altenburg (1763–1824) og Hedevig Christine, f. Paus, søster av Knud Ibsens stefar Ole Paus. Gift 1825 med Knud Ibsen. De fikk 6 barn, hvorav den eldste døde 1 ½ år gammel, like etter at Henrik ble født. Senere fødte hun Johan Andreas Altenburg (1830–?), Hedvig Cathrine g. Stousland (1831–1920), Nicolai Alexander (1834–88) og Ole Paus (1835–1917). Flyttet på sine eldre dager til datteren. Det er omstridt hvorvidt også Marichen, i likhet med Hedvig, sluttet seg til den lammerske vekkelsesbevegelse i Skien (Figueiredo 2006, 78–79; Mosfjeld 1949, 165). Ifølge Ibsen var hun modell både for Inga i Kongs-Emnerne og Aase i Peer Gynt.
 
Omtalt iKommentar
Oscar 1. 12/7 1850  
Karl 15. 10/3 1863  
B. Bjørnson 9/12 1867  
H. Stousland 26/9 1869  
P. Hansen 28/10 1870  
C. Paus 18/11 1877  
G. Brandes 21/9 1882