• Brev
    Registrant: ELEONORE VON DEN f. Herzfeld STEINEN
    Leveår: 1867–1944
    Kort beskrivelse: tysk etnologhustru.
Gift med etnologen Karl von den Steinen (1855–1929), som 1900–06 var direktør for Sør-Amerika-avdelingen av Museum für Völkerkunde i Berlin (NDB 22, 616; Pallat 2002).
 
Mottaker avKommentar
20/6 1891