Du er her:
  • Brev
    Registrant: LUDVIG 2.
    Leveår: 1845–86
    Kort beskrivelse: tysk monark.
Konge av Bayern 1864–86. Forsøkte å opprettholde Bayerns selvstendighet og deltok 1866 i krigen mot Preussen på Østerrikes side. Etter nederlaget måtte Bayern avstå landområder, betale krigsskadeerstatning, inngå militærpakt med Preussen og slutte seg til det tyske tollforbundet. I den fransk-prøyssiske konflikt sluttet Ludvig 2. seg sommeren 1870 til Preussen, men måtte med etableringen av det tyske keiserriket akseptere ytterligere tap av suverenitet. I innenrikspolitikken støttet han seg likevel til liberal-konservative, riksvennlige ministre og avviste det bayersk-monarkisk-katolske patriotpartiets krav om systemskifte (jf. innledningen, under München: borgerlig styre og klassisistisk kultur). Fra slutten av 1860-årene trakk han seg mer og mer unna all offentlighet, fra slutten av 1870-årene overlot han også politikken til kabinettssekretærene og statsrådene, mens han selv konsentrerte seg om kunst og arkitektur. Inviterte 1864 Richard Wagner til München, og selv om deres personlige vennskap snart opphørte og planene om et festspillbygg i München strandet (jf. innledningen, under Teaterforhold), kom Ludvig 2. til å yte vesentlige bidrag til fremme av Wagners verker. Ved siden av musikken var hans hovedlidenskap en rekke byggeprosjekter (NDB).
 
Omtalt iKommentar
J. Løkke [april 1876]