• Brev
    Registrant: LARS NIELSEN
    Leveår: 1824–65
    Kort beskrivelse: norsk apoteker og bankmann.
Sønn av en velstående grimstadborger (GBH). Overtok 21. mars 1847 driften av Grimstad apotek etter J.A. Reimann og var 1847–50 Ibsens sjef. Var samtidig bl.a. bokholder i Grimstad Sparebank og overlot mye av apotekarbeidet til Ibsen (Anker 2, 25; M. Meyer 1971, 31, 33–38; NA).
 
Omtalt iKommentar
O. Schulerud 5/1 1850