• Brev
    Registrant: LUDVIG [MARIBO BENJAMIN] AUBERT
    Leveår: 1838–96
    Kort beskrivelse: norsk jurist og politiker.
1860 juridisk embetseksamen, deretter edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen. 1863 universitetsstipendiat i lovkyndighet, 1864 lektor, fra 1866 professor. Publiserte en rekke arbeider innen rettshistorie og rettsdogmatikk. 1864 gift med Elise Sofie Aars. 1862 var Aubert sammen med Ibsen på deler av hans stipendreise, fra Lom i Gudbrandsdalen over fjellet til Sogn (HU 19, 77). Engasjerte seg i 1880-årene på konservativ side i forfatningskampen, og var april 1884 medlem av Christian Schweigaards såkalte aprilministerium (NBL).
 
Mottaker avKommentar
29/5 1891  
 
Omtalt iKommentar
E. Aubert 30/9 1877