• Brev
    Registrant: LAURITS (Laurentius Borchsenius) STENERSEN
    Leveår: 1843–1921
    Kort beskrivelse: norsk klassiskfilolog og numismatiker.
Aktiv i Det Norske Studentersamfunds teaterliv, der han spilte Kongen i Gildet paa Mærrahaug (jf. under O. Skavlan ovenfor). 1866 filologisk embetseksamen. 1869 i Roma med stipend fra det Hjelmstjerne-Rosencroneske legat. Reiste 1872–73 med statsstipend over Wien til Konstantinopel, Lilleasia og Grekenland. Var i 1870-årene lærer ved skoler i Kristiania, hadde tilsyn med den arkeologiske samling ved universitetet, publiserte kunsthistoriske avhandlinger og disputerte 1877 for doktorgraden på en avhandling om portrettstatuenes historie i Athen. 1875–86 universitetsstipendiat i klassisk filologi og arkeologi og fra 1877 bestyrer av universitetets myntkabinett. Gjennomførte studiereiser i utlandet også 1876, 1877 og 1878–79 og var våren 1879 i Italia. 1888 utnevnt til professor. Hans kompetanse var utvilsom, men komiteen leverte en delt innstilling som skapte stor strid både ved universitetet, i regjeringen og på Stortinget (HFL; NBL).
 
Mottaker avKommentar
8/12 1878  
[16/12 1892]  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 30/6 1872