• Brev
    Registrant: LUDVIG ABELIN SCHOU
    Leveår: 1838–67
    Kort beskrivelse: dansk maler.
Pengegave fra en onkel satte ham i stand til å reise til Italia, der han 1864–66 oppholdt seg i Roma og omliggende landsbyer. Etter opphold i Danmark reiste han høsten 1866 tilbake til Roma via Paris. Mai 1867 reiste han til Firenze, der han døde av kolera 30. september (K&E 1, 315). Arbeider fra Italia ble utstilt 1866 og 1867, og 1868 hans siste store verk, Romerske Arbejdsfolk transporterer en antik Kejserstatue fra Collosæum igjennem Titusbuen, som han arbeidet på til like før han døde (Bricka; DBL). F.G. Knudtzon skrev nekrolog over ham i Illustreret Tidende 10. oktober 1869 (Larson & Elbrønd-Bek 1998, 80).
 
Omtalt iKommentar
J. Collin 21/10 1867  
F.G. Knudtzon 19/2 1871