• Brev
    Registrant: KRISTEN ROVSING
    Leveår: 1812–89
    Kort beskrivelse: dansk skolestyrer.
1841 teologisk embetseksamen. Fra 1844 lærer i klassiske språk og dansk. 1845 gift med Marie Schack. 1853–68 bestyrer av Borgerdydskolen i København. Fra 1850 lærer i dansk ved den militære høyskole og offisersskolen, der han 1872 ble avskjediget etter konflikt med forstanderen. Etter studiereiser 1871 og 1873–74 publiserte han Det svenske Folkeskolevæsen efter Optegnelser paa en Reise (1872), Fra et Besøg i de amerikanske Skoler (1876) og Bidrag til praktisk Pædagogik (1876). Deltok i den skandinaviske rettskrivningsdebatten, bl.a. med Retskrivningsspørgsmaalet i dets Betydning for Literaturen og Folket (1871) (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 19/1 1872  
M. Rovsing 18/11 1879