• Brev
    Registrant: KLAUS [NORD] HOEL
    Leveår: 1865–1923
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1889 juridisk embetseksamen. Kopist i Kirke- og undervisningsdepartementet, senere fylkesmann (Norske Studenter 1893, 201; Sommerfeldt 1954). Publiserte to artikler om forfatterrett i Norsk Retstidende: «Om den gjensidige Beskyttelse for norske og franske Undersaatter paa Forfatter- og Kunstnerrettens Omraade» (1894, 369–90) og «Bør Norge tiltræde Bernerunionen?» (1896, 129–40). Deltok september 1895 som norsk utsending ved den internasjonale litterære og artistiske unions kongress i Dresden.
 
Mottaker avKommentar
1/3 1896  
 
Omtalt iKommentar
E. Grieg 13/1 1899