• Brev
    Registrant: JACOB HOLST
    Leveår: 1820–1912
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann og skipsreder.
Sønn av skipsfører Peder Holst i Grimstad. Etter utdannelse i Helsingør og forretningsvirksomhet i Belgia kom han 1844 til Grimstad. Etter nytt opphold i Belgia overtok han 1848 farens forretning. Var også partseier og reder for flere skip. Meget benyttet kommunemann. Gift med Emma Holst, datter av skipsfører Mathias Holst (GBH 704–05), jf. ellers kommentar til brevet.
 
Omtalt iKommentar
D. Grønvold 14/10 1899