• Brev
    Registrant: JACOB HILDITCH
    Leveår: 1864–1930
    Kort beskrivelse: norsk forfatter.
Virket 1886–90 som journalist i Kristiania Intelligentssedler, senere i bl.a. Dagbladet, Morgenbladet og Aftenposten. Utgav fra 1889 en rekke samlinger med folkelige fortellinger. Var 1893 med å stifte Den norske Forfatterforening og var 1896–1900 og 1908–10 foreningens formann. Særlig kjent for Trangviksposten, en parodi på en småbyavis som gikk som føljetong i Aftenpostens lørdagsutgave 1900–29 (NBL 2. utg.). Skrev om «Ibsens samlede Værker paa Tysk» (Dagbladet 22/3 1898, nr. 80), om Ibsen og Tolstoj (Dagbladet 169, 1899) og 1900 en fiktiv anmeldelse av Hærmændene på Helgeland i «Trangvik Privat-theater» (gjenopptrykt i Trangviksposten : 1. samling, 1949, 39-42, ill. av Olaf Gulbransson) (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [10. oktober 1895]