• Brev
    Registrant: JENS [WALDEMAR] WANG
    Leveår: 1859–1926
    Kort beskrivelse: norsk maler og teatermaler.
1882 ved den kongelige tegneskole, deretter elev av Christian Krohg. Deltok sammen med bl.a. Kalle Løchen og Edvard Munch i 1880-årenens opprør mot de såkalte ateliermalerne. Livnærte seg delvis som musiker, særlig i teaterorkestre. 1885–87 flere studieopphold i Paris. Hadde fra 1885 dekorasjonsoppgaver for teatrene og ble 1889 fast ansatt ved Christiania Theater. Her er han kreditert dekorasjonene til Peer Gynt mars 1892 og John Gabriel Borkman januar 1897, dessuten hadde han oppgaver for August Lindberg: Per Gynt februar 1892 og Brand oktober 1895 (Rep.base). 1898, ett år før åpningen, ansatt som teatermaler ved Nationaltheatret, der han startet med å lage 30–40 typiske scenebilder samt forteppe. Hadde det første tiåret dekorasjoner ved ca. 100 oppsetninger og deltok dessuten ved lyssetting og scenearrangementer. Laget årlig dekorasjoner til Ibsen-stykker både på Nationaltheatret og andre norske teatre. Leverte dessuten skisser til utenlandske scener, særlig til Ibsen- og Bjørnson-oppsetninger, bl.a. for Eleanora Duse til John Gabriel Borkman, til Samfundets støtter på Odéon i Paris, til Peer Gynt i Budapest, Dresden og Stuttgart og til Kongs-emnerne, Brand og John Gabriel Borkman i Stockholm. 1906 stod Wang for arrangementet ved Ibsens begravelse. 1918 forlot han Nationaltheatret og etablerte eget atelier. Flere brev fra Ibsen til Wang om dekorasjoner ved Christiania Theater skal ha blitt utlånt til en teatersjef og ha gått tapt ved en hotellbrann i Paris. Wang har fortalt om samarbeidet med Ibsen i intervju i Theaterkatten (Wang 1924, 24) (NBL).
 
Mottaker avKommentar
[14/5 1900]  
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 28–29/12 1894  
P. Hansen 17/12 1896