Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHAN [FREDERIK BREDA] STORM
    Leveår: 1836–1920
    Kort beskrivelse: norsk språkforsker.
1873–1912 professor i romansk og engelsk filologi i Kristiania. Den fremste motstander av Knud Knudsens fornorskningslinje (NBL 2. utg.). Skrev om Ibsens språk i «Ibsen og det norske Sprog» (Henrik Ibsen : festskrift 1898, 147–205), «Haarde konsonanter hos Ibsen» i bind 1 av Norsk Retskrivning (1904, 83–87) og Mindeudgavens tekst : retskrivning og sprogform ([1907], 42 s.) (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 11/9 1896  
Nikolai 2. [juni 1899]