• Brev
    Registrant: PAUL [JENSENIUS] STUB
    Leveår: 1819–88
    Kort beskrivelse: norsk adjunkt.
1850 filologisk embetseksamen. 1852–54 adjunkt ved Kongsberg middelskole, 1854–60 ved katedralskolen i Trondheim og 1860–64 ved katedralskolen i Bergen. Deretter bosatt i Kristiania, der han gav privatundervisning. Fra 1869 bosatt i München, men returnerte i slutten av 1880-årene til Norge og døde i Kristiania (HFL). Stub rettet norske stiler for elever ved Heltberg «studentfabrikk» som forberedte seg til examen artium, deriblant også Ibsens stiler (NBO Ms.fol. 907). Oktober 1851 skrev Stub i Bergenske Blade nr. 400 og 404 en kritikk av Det norske Theater i Bergen, noe som foranlediget en polemikk med to store artikler av Ibsen i Bergens Stiftstidende nr. 96, 97, 101 og 102 og svar fra Stub i Bergenske Blade nr. 410 og 411 (HFL 3, 82; HFL 5).
 
Mottaker avKommentar
8/5 1876