Du er her:
  • Brev
    Registrant: JULIUS RIDDERVOLD
    Leveår: 1842–1921
    Kort beskrivelse: norsk prest.
Sønn av Hans Riddervold. 1863 teologisk embetseksamen. 1872–80 personellkapellan i Kristiania, der han var en meget populær predikant. 1872 kritiserte han S. Jaabæks syn på kirken og kristendommen i flere anonyme artikler i Almuevennen, samme år samlet i Jaabæks Angreb paa Kristendommen. Boken ledet til en mye omtalt injuriesak som Riddervold først tapte, men deretter vant i Høyesterett (NBL).
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 6/2 1876