• Brev
    Registrant: JENS PETER ANDRESEN
    Leveår: 1818–71
    Kort beskrivelse: norsk advokat.
1840 juridisk embetseksamen. Fra 1858 høyesterettsadvokat. Deltok 1861 i stiftelsen av Den norske Sagførerforening. 1866–71 formann i styret for Christiania Theater (HFL). Var 1865 med på å arrangere pengeinnsamling for Ibsen sammen med Bjørnson, Dunker og J. Sverdrup (Modalsli 2001, 97). Forhandlet 1870 med Ibsen om overtagelse av stillingen som artistisk direktør ved Christiania Theater.
 
Mottaker avKommentar
10/2 1870  
12/5 1870  
26/6 1870  
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 8/3 1870