• Brev
    Registrant: JOHAN [MARTIN] NIELSSEN
    Leveår: 1835–1912
    Kort beskrivelse: norsk maler.
1859–60 ved Den kgl. Tegneskole. 1861 ved akademiet i Düsseldorf, en tid som elev av H. Gude. 1864 fulgte han Gude til kunstskolen i Karlsruhe. Gjennomførte flere studiereiser til Norge, bl.a. 1870 til Lofoten, og var den første i sin generasjon som malte motiver derfra. 1871/72–82 bosatt i München, deretter i Wien. 1884 skal han ha forlatt familien og bosatt seg for godt i Kristiansand (jf. Clemence Nielssen) (NBL; NKL; Lange & Ljøgodt red. 2002, 188).
 
Omtalt iKommentar
M. Grønvold 27/6 1879