• Brev
    Registrant: JOHAN HERMAN RÖSSING
    Leveår: 1847–1918
    Kort beskrivelse: nederlandsk journalist og teaterkritiker (Laan 1952).
Redaktør av tidsskriftet De Lantaarn, som 15. mars 1888 hadde et spesialnummer om Ibsen i anledning 60-årsdagen. Skrev 1887 om Ibsen i samlingen Mannen van beteekenis in onze dagen (XVIII, 177–212) (HFL 3, 26–27).
 
Omtalt iKommentar
A. Larsen 21/11 1888