• Brev
    Registrant: JOACHIM EBBELL
    Leveår: 1835–77
    Kort beskrivelse: sønn av Grimstad-kjøpmann Jørgen Benedix Ebbell og Inger Bie.
1859 juridisk embetseksamen, deretter kopist i justisdepartementet. Var fra 1860 fullmektig hos sorenskriver Christian Rasmus Hansson i Eiker og giftet seg 1866 med Hanssons datter. Fikk 1863 bevilling som overrettssakfører i Kristiania. Fra 1865 høyesterettsadvokat samme sted, fra 1867 som kompanjong med sin svoger i firmaet Ebbell & Hansson (HFL; NPSA 3:[1]).
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 28/10 1871