• Brev
    Registrant: JOHAN CHRISTOFFER STOCHHOLM
    Leveår: 1850–1931
    Kort beskrivelse: dansk kunstfotograf og kunstforlegger.
Etablerte 1877 Dansk kunsthandel med kunstforlag i København, 1888 utvidet med bokhandel og 1892 endret til forretning med fotografiske artikler. Skrev i dagspressen om kunst, estetikk og kynologi (DBL).
 
Mottaker avKommentar
4/11 1892