• Brev
    Registrant: JOSEPH [CALASANZ KARL] (pseud. Svend Christensen, J. Calion) POESTION
    Leveår: 1853–1922
    Kort beskrivelse: østerriksk bibliotekar, skandinavist og oversetter.
1888–1920 leder for innenriksministeriets bibliotek i Wien. Oversatte fra norrønt, islandsk, dansk og norsk og utgav flere lærebøker i språk. Særlig Lehrbuch der norwegischen Sprache für den Selbstunterricht (1890) ble mye brukt i de høyere skoler. Høyt verdsatt på Island etter flere bøker om islandske forhold og diktning (NDB). Oversatte og skrev innledning til Ein Volksfeind (Halle, O. Hendel, 1891, Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes, nr. 543).
 
Mottaker avKommentar
2/8 1894