Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHAN CHRISTIAN [CLAUSSEN] DAHL
    Leveår: 1788–1857
    Kort beskrivelse: norsk landskapsmaler.
Født i Bergen. Studerte fra 1811 i København og ble den første norske maler som vant anerkjennelse i utlandet. Reiste 1818 til Dresden, der han, etter opphold i Italia 1820–21, slo seg ned. Ble venn av Caspar David Friedrich og sammen med ham 1824 utnevnt til ekstraordinær professor ved kunstakademiet. Reiste til Norge og Bergen flere ganger, senest 1850, og arbeidet for opprettelse av kunstinstitusjoner og bevaring av fortidsminnesmerker i hjemlandet (NBL 2. utg.). Hjalp Ibsen på hans studiereise 1852 ved bl.a. å skaffe ham adgang bak scenen ved hoffteateret i Dresden (K&E 1, 295).
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 16/5 1852  
Det norske Theater 30/5 1852  
Det norske Theater 24/6 1852