Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHAN (Josva) BRAVO
    Leveår: 1797–1876
    Kort beskrivelse: dansk maler og kunstagent.
Født i Altona som sønn av forstanderen for den portugisiske jødiske menighet. 1815–19 ved kunstakademiet i København. 1827 bosatte han seg i Roma. Oppgav snart malingen og levde av en liten formue. Fikk fra 1838 et årlig honorar av den danske stat for å veilede danske reisende og sende rapporter om kunstspørsmål og lignende. Vervet ble 1843 omgjort til en fast stilling som kunstagent, og i denne egenskap forestod han bl.a. hjemsendelsen av Thorvaldsens verker. Fra 1847 dansk konsul i Roma, fra 1855 også svensk-norsk. 1866 etatsråd. Døde ugift i Roma 29. april 1876 (DBL; Bricka).
 
Mottaker avKommentar
16/10 1867  
4/11 1867  
8/11 1867  
22/6 1868  
[31/8 1868]  
17/6 1869  
26/1 1870  
20/12 1870  
6/1 1871  
18/2 1871  
30/3 1871  
13/5 1871  
16/2 1872  
 
Omtalt iKommentar
B. Dunker 7/3 1864  
B. Bjørnson 12/9 1865  
A. Klubien 26/10 1865  
F. Hegel 25/11 1865  
B. Bjørnson 4/3 1866  
G. Brandes 25/4 1866  
L. Hansen 6/6 1866  
P. Botten-Hansen 22/7 1866  
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 24/7 1866  
C. Berling 9/2 1867  
F. Hegel 2/5 1867  
F. Hegel 18/10 1867  
B. Bjørnson 28/12 1867  
H. Hagerup 27/1 1868  
J. de Besche 21/2 1868  
F. Hegel 28/7 1868  
F. Hegel 31/10 1868  
F. Hegel 22/12 1868  
F. Hegel 22/1 1869  
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 16/2 1869  
M. Schneekloth 23/3 1869  
G. Brandes 18/5 1871  
J.H. Thoresen 27/3 1873