• Brev
    Registrant: JENS AARUP REIMANN
    Leveår: 1805–73
    Kort beskrivelse: norsk apoteker.
1820–27 ved Laurvigs apotek, 1827–28 medhjelper ved Porsgrund apotek, deretter ved Svaneapoteket i Kristiania. Avla farmasøytisk eksamen 1833. Fikk 1834 avslag på søknad om å opprette apotek i Grimstad fordi det ville bli ett av landets minste og ikke kunne gi «anstændigt Udkomme». 1836 søkte han på ny, og denne gang ble privilegium gitt. Giftet seg samme år med Lovise Larsen. 1841–45 konstituert postmester. 1843–46 var Ibsen lærling hos Reimann. 28. august 1846 ble apoteket solgt på offentlig auksjon etter rekvisisjon fra panthaveren, apoteker Peter Møller i Kristiania. En av Møllers ansatte, Ole Andreas Haanshus, kjøpte apoteket for 2100 spesidaler, men Reimann protesterte mot salget og fortsatte driften inntil videre. 14. februar 1847 frafalt han ankesaken, og like etter overdro Haanshus apoteket til Reimanns tidligere lærling og medhjelper Lars Nielsen for 2500 spesidaler. 1848 ble Reimann ansatt som underkontrollør ved brennevinstilvirkningen, med bopel Kristiania (Anker 2, 25; Dahl 2001, 88–90; NA).
 
Omtalt iKommentar
P. Lieungh 20/5 1844  
H. Stenersen 6/10 1844  
J.C. Preus 7/12 1846