• Brev
    Registrant: JOHAN ANDREAS ALTENBURG IBSEN
    Leveår: f. 1830
    Kort beskrivelse: Henrik Ibsens yngre bror og sannsynligvis den av brødrene som stod ham nærmest.
Utvandret 1849 til USA. Bare ett brev fra Johan, sendt til familien i Skien fra Milwaukee i Wisconsin mai 1850, er kjent. En kilde forteller at Johan kort tid etter døde under en reise til California for å delta i gullgravingen (Wagn 2000; Roksund 1998, 61–62).
 
Omtalt iKommentar
P. Lieungh 20/5 1844