• Brev
    Registrant: ISMA’IL
    Leveår: 1830–95
    Kort beskrivelse: visekonge/khediv av Egypt 1863–79.
Utdannet i Paris. Etterfulgte 1863 sin onkel som visekonge. 1867 tildelt den arvelige tittelen khediv i bytte mot høyere tributt til Tyrkia. Hans enorme utgifter til modernisering av Egypt, bl.a. fullføring av Suezkanalen, oversteg landets finansielle evner og tvang ham til 1875 å selge Egypts andel i kanalen til Storbritannia (Encyclopedia Americana). Ibsen var blant de mange utenlandske gjestene som 1869 deltok ved Suezkanalens åpning på hans regning. 1879 tvunget til å abdisere.
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 24/9 1869  
H. Stousland 26/9 1869  
O. Demirgian 23/11 1870  
F. Limnell [24/12 1870]  
F. Hegel 9/5 1871  
J.H. Thoresen 13/5 1871  
Ukjent 23/11 1871  
Kirke- og undervisningsdep. 24/2 1872  
A. Wolzogen 19/11 1876